Pundasyon

Turuan, itaas ang kamalayan at makatulong sa paggawa ng mga hakbang laban sa epekto ng polusyon ng plastik at karbon.

Pormal na paglulunsad Disyembre 2021

Maging Updated

Ang Clean Planet ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsasakumpanya nito, subalit amin nang sinimulan ang mga non-profit na gawain

giphy-green.gif
Screenshot 2019-11-22 at 08.06.23.png

Mula sa pagdurog ng organic material hanggang sa pag pollinate ng ating pagkain, Batid nating ang halaga ng mga kulisap. Kung wala ang mga ito, manganganib ang ating buhay.

Ang sangkatauhan ang sumisira ng populasyon ng mga kulisap. Ang #LetItThrive ay serye ng maikling dokumentaryo sa kahalagahan nila. Panoorin ang Serye 1.

CleanFound2.jpg

Ang pagsasali sa kabataang makilahok sa pagkilos upang tulungan ang kapaligiran ngayon ang magtatakda ng direksyon ng kinabukasn ng ating planeta.

 

Ang kampanyang "Clean Our Planet" ay paghikayat sa kabataang ipaalam ang kanilang alalahanin sa kapaligiran at isali silang ilunsad sa isang animated na serye ng kanilang tinig.

 
Calm Sea
Hindi namin kayang talunin ang krisis ng ito ng mag-isa.
"Paano ako makagagawa ng pagbabago?"
Kids-Backdrop.png
Ang tanong na ito ang madalas naming natatanggap. Kaya ginawa namin ang  Clean Planet Collective, para sa mga matanda at ang Clean Planet Club sa mga bata.