Sustainability

Ang Aming Katangian

Para sa amin, ang sustainability ay hindi lamang isang magandang ideya- ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Bawat isa sa amin ay kumakawawan sa pagpapahalaga, nakikibahagi sa adhikain para sa Malinos na Karagatan at Malinis na Hangin at naniniwala sa aming hangarin na alisin ang higit 1 Milyon tonelada ng non-recyclable na basurang plastik sa ating kapaligiran, bawat taon. Ang nagbibigkis sa amin ay ang paniniwalang "Higit pa ang nararapat sa lahat".

Sa pahinang ito:

Himayin mo ito...

 
 

Bawat Clean Planet ecoPlant ay nakapagpoproseso ng 60 toneladang basurang plastik kada araw, katumbas ito ng 12 miyong lalagyan ng yoghurt, araw-araw.

Hangad naming mag-proseso ng 1 Milyong tonelada bawat taon, na halos 3,000 kada araw (o 600 milyong lalagyan ng yoghurt)

Alamin kung ano ang mangyayari kung magagawa ng Clean Planet ecoPlant ang ganitong kapasidad...

Pagbawas ng Carbon Emission

 

Mula sa basurang plastik, nababawi ng Clean Planet ecoPlant ang mahahalagang sangkap upang makagawa ng gasolina (Naphtha, Ultra-Clean Diesel and Jet Fuel) habang binabawasan ang GHG emission mula sa tradisyonal na proseso ng gasolina (hal. disel).

Ang gasolina ng Clean Planet ay nakabawas ng 75% sa emisyon ng CO2e kumpara sa tradisyonal na gasolina

Ang tiwala at pagiging totoo ay mahalaga para sa Clean Planet Energy, upang mapatunayan ang pahayag sa itaas (bukod sa iba pa) ang Clean Planet Energy ay nag-komisyon ng isang pag-aaral na naka-tuon sa pagsukat sa maaring mabawas sa emisyong ng greenhouse gas (GHG) gamit ang mga produkto ng Clean Planet mula sa mga basurang plastik, kumpara sa gamit ay tradisyonal na gasolina.

Ang pag-aaral ay ginawa at pinagtibay ng:

Artboard 2_2.png

Ang Stopford ay isang sangguniang pandaigdig sa enerhiya at kapaligiran na nagbibigay ng makabagong solusyon sa pandaigdigang merkado. Sa nakalipas na 35 taon, nangununa ang Stopford sa sektor ng enerhiya at kapaligiran.

carbon action.jpg

Ang nangungunang sanggunian sa Karbon at Kursong Pagsasanay sa Karbon sa UK at Ireland. Nagbibgay-patibay at pangangasiwa sa mga proyektong ukol sa karbon ayon sa pandaigdigang pamantayan.

Mga natuklasan sa pag-aaral:

Pagkuha: Sapagkat mula sa basurang plastik ang gamit sa proseso ng CPE, ang emisyon ng GHG sa yugto ng pagkuha ay natuos na nasa zero

•  Paggawa: Tinatayang nasa 47% ang nabawas sa emisyon ng GHG sa yugto ng paggawa gamit ang CPE pyrolysis and oil-upgrading technology, para sa lahat ng produktong liquid hydrocarbon, kumpara sa tradisyonal na proseso ng gasolina. Ito ay sapagkat ang CPE ecoPlant ay naka-disenyong paganahin ang sarili, gamit ang kombinasyon ng pyrolysis gas at solar-PV technology upang matugunan ang kailangang lakas at init ng proseso.

•  Paggamit: Bagamat tinatayang walang matitipid sa yugto ng paggamit (Pagsusunog) ng mga produktong liquid hydrocarbon fuel ng CPE, kumpara sa katumbas nito mula sa tradisyonal na gasolina, inaasahan ang malaking pagbaba sa emisyon ng NOx, CO at SOx sa paggamit ng gasolina ng CPE.

•  Well-to-Tank: Sapagkat ang liquid hydrocarbon fuel ng CPE ay gawa gamit ang non-recyclable na basurang plastik, inaasahang hanggang 330% (416kilo ng CO2e/bariles) ang matitipid sa emisyon ng GHG mula sa pag-aalis ng paggawa ng tradisyonal na gasolina, gayundin sa pag-iwas sa pagsusunog ng plastik kumpara sa paggawa ng tradisyonal na gasolina.

•  Well-to-Wheel: Sapagkat ang liquid hydrocarbon fuel ng CPE ay gawa gamit ang non-recyclable na basurang plastik, inaasahang hanggang 78% ang matitipid sa life cycle ng GHG emissionmula sa pag-aalis ng paggawa ng tradisyonal na gasolina, gayundin sa pag-iwas sa pagsusunog ng plastik kumpara sa paggawa ng tradisyonal na gasolina.

Mahahalagang punto:

•  #1: Ang gasolina ng Clean Planet ay nakabawas ng 75% sa emisyon ng CO2e kumpara sa tradisyonal na gasolina, kung isasaalang-alang ang 100% na hindi pagsusunog.

•  #2: Ang gasolina ng Clean Planet ay nakabawas ng 48% sa emisyon ng CO2e kumpara sa tradisyonal na gasolina, kung isasaalang-alang ang 50% na hindi pagsusunog at 50% hindi paggamit ng mga tapunan ng basura.

•  #3: Sa bawat bariles ng gasolina ng Clean Planet na pinanghalili sa tradisyonal na gasolina, 416 kilo ng emisyon ng CO2e ang napigil pumasok sa kapligiran, kung isasaalang-alang ang 100% na hindi pagsusunog.

•  #4: Sa bawat bariles ng gasolina ng Clean Planet na pinanghalili sa tradisyonal na gasolina, 257 kilo ng emisyon ng CO2e ang napigil pumasok sa kapligiran, kung isasaalang-alang ang 50% na hindi pagsusunog at 50% hindi paggamit ng mga tapunan ng basura.

•  #5: Sa bawat bariles ng gasolina ng Clean Planet na pinanghalili sa tradisyonal na gasolina, 98 kilo ng emisyon ng CO2e ang napigil pumasok sa kapligiran, kung isasaalang-alang ang 100% hindi paggamit ng mga tapunan ng basura.

•  #6: Ang CPE ecoPlant ay naka-disenyong paganahin ang sarili, gamit ang syngas para sa paandarin at painitin ang planta. Dagdag pa rito, naka-disenyo ang solar PV technoly upang tugunan ang kakulangan sa kinakailangang lakas.

I-download ang FULL 40 pahinang report

Circular Economy

Itinataguyod namin ang bagong paraan ng pagnenegosyo. Ang aming ecoPlant ay may kakayahang magresiklo ng halos lahat ng plastik na kundi man mapunta sa mga tambakan ng basura ay susunugin o mapupunta sa kapaligiran.

Sa paggamit ng naresiklong plastik sa halip na fossil hydrocarbon, nakukuha namin ang lahat ng mapakikinabangan ng walang naaksaya, inaalis ang greenhouse gas at napapanatili ang pabilog na ekonomiya.

Ginagamit ang aming liquid output para gumawa ng bagong plastik, materyales na pang-industriyal at palitan ang tradisyonal na gasolina. Ang alternatibo ay humukay ng gasolina mula sa lupa upang magawa ang mga produktong ito.

 

Beyond Carbon...

 
shutterstock_1443851123_edited.jpg
Mula sa: A Global Snapshot of the Air Pollution-Related Health Impacts, icct, 2019

Madalas natin pag-usapan ang pagbaba sa emisyon ng CO2e na nakamit ng aming ecoPlant at ang paggamit ng malinis na gasolina, subalit ang emisyon ng SOx at NOx ay ang lasong dahilan ng maagang-pagkamatay ng milyon bawat taon.

Ang aming gasolina ay halos walang emisyon ng NOx & SOx, ito ay halos zero, ito ang matinding kabaliktaran sa tradisyonal na gasolina. Dahil ito'y masama...

=

= 2 milyong kotse

Ang isang panglakbay-dagat na barko na naglalayag ng isang araw ay naghahatid ng katumbas na NOx emission ng 420,000 kotse, at 375 milyong kotse sa SOx emission.

Car-Half.png
Car-Half.png
Oil-Clean.png

Ang katumbas na SOx kung gasolina ng Clean Planet ang ginamit

Polusyon ng hangin sa kapaligiran ang pangunahing panganib sa kalusugan sa buong mundo, sanhi ng halos 3.5 milyong pagkamatay noong 2017 dahil sa stroke, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, lower respiratory infections, at diabetes.
14.jpg

ecoPlant
Epekto sa  Kapaligiran

 

ecoPOWER

Pinapagana ng aming ecoPlant ang sarili! Iniipon namin ang sobrang gas mula Plastik>Oil Process at inilagay sa on-site generator bilang syn-gas. Natipid namin ang CO2 emission sa bawat ~1.5MW kada taon na hindi namin ginamit!

INIT

Umiikot pabalik sa operasyon ang sobrang init at/o sa Combined Heat & Power Systems unit (CHP) nagiging kuryente ito para magagamit sa aming pasilidad.

LOKAL PLASTIK

Ang aming materyales ay mula sa mga lokalidad at kami ay nagtakda ng kilometrong layo upang bawasan ang distansya ng pagbibyahe ng plastik at iwasan ang emisyong ng CO2e mula sa mga trak.

PAMANTAYAN

Itinayo ang aming ecoPlant ayon sa pamantayan ng BREEAM at nagtakda kami ng target upang gamitin sa konstruksyon ang mga nakuha mula sa pagreresiklo.

KALIKASAN

Natatangi ang aming ecoPlant. Ang diesnyo ng aming "outer shell" ay sadyang kakaiba. Ito ay may munting kalikasan, lawa at maging mga wormery.

INGAY

Sa disenyo ng aming planta ay maaari ang one-way driving ng mga trak. Kasama ang aming mga pasilidad sa pag-iimbak, hangad naming bawasan ang ingay at paggambala sa komunidad.

Isang bagay pa...